Skip to main content

Rijnmond is een samenwerking gestart voor het versterken van de arbeidsmarktregio

Werkcentrum Rijnmond is een samenwerking van verschillende publieke en private organisaties, om de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond te versterken. De partners richten zich met de samenwerking op het geven van advies en hulp aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers in Rijnmond bij vragen rondom werk, het voorkomen van werkloosheid en bij-, om- en herscholing.

De doelstelling van de samenwerking is het streven naar:

  1. Werkloosheid te voorkomen of te bekorten, het stimuleren van inclusiviteit en het benutten van onontdekt talent door samenwerking en gecoördineerde dienstverlening; en
  2. Het stimuleren van zinvol, langdurig werk, het ondersteunen van flexibele bedrijven en het intensiveren van leven lang ontwikkelen door het aanbieden van samengevoegde tools en middelen.

De ambitie van Werkcentrum Rijnmond sluit aan bij de plannen van de overheid om naar een nieuwe landelijke en regionale samenwerking op de arbeidsmarkt toe te werken.

Hoe ziet de samenwerking eruit

Elke partner is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen taken en hulp. De partners spreken af om hun hulp makkelijk beschikbaar te maken voor elkaar en waar nodig goed af te stemmen en samen te werken. Als het nodig is, zorgen ze ervoor dat hun hulp goed op elkaar is afgestemd en gecoördineerd en/of bieden de partners gezamenlijk extra hulp.

De partners stellen in de samenwerking de behoeften van werkenden, werkgevers en werkzoekenden in Rijnmond voorop, niet de beschikbare voorzieningen of regelingen. Om de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt in Rijnmond aan te pakken, is het gezamenlijke aanbod van diensten en hulpmiddelen van de partners noodzakelijk. Daarom spreken de partners af om dit gezamenlijke aanbod toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat het goed op elkaar aansluit tijdens de uitvoering. Op deze manier willen de partners ervoor zorgen dat de toegang soepel verloopt, dat de dienstverlening geïntegreerd is en dat er geen obstakels zijn bij het gebruik van verschillende diensten en budgetten. Werkzoekenden, werkenden en werkgevers ervaren de dienstverlening als een doorlopend proces, zelfs als die door verschillende partners wordt georganiseerd.