Skip to main content

Andere initiatieven in de regio: Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds

De arbeidsmarkt verandert snel. Bij het werkcentrum zien we steeds meer vragen van werkzoekenden voor om -en bijscholing en toekomstbestendig loopbaanadvies. Dat vraagt ook een inzet van werkgevers. Die kansen creëren en investeren in de arbeidsmarkt van de toekomst. Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) draagt daaraan bij, door samen te werken met bedrijven, onderwijsinstellingen en arbeidsmarktpartners. Het fonds biedt cofinanciering aan projecten die leiden tot een vermindering van de personeelstekorten in cruciale sectoren en tot meer participatie in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Tijdens de eerste openstelling van het RAP hebben CurrentWerkt, ECHT Onderwijs, CS Staal, Team Toekomst, Mama Taxi en Stichting deRotterdamseZorg een bijdrage gekregen van het RAP. Samen zorgen zij voor ruim 200 nieuwe banen in de regio. Op de website van het WerkgeversServicepunt Rijnmond lees je meer over de projecten. De volgende openstelling van het RAP is van 1 mei tot en met 31 mei 2024. Kijk voor meer informatie op https://wsprijnmond.nl/rap.