Skip to main content

Subsidieregeling voor statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen in Nederland. Ze hebben veel doorstaan en willen graag een nieuw leven opbouwen. Een betaalde baan is daarvoor de basis. Daarmee kunnen ze hun gezin onderhouden en meedoen in hun nieuwe samenleving. Helpt u statushouders op weg? U krijgt er bijzonder gemotiveerde en getalenteerde werknemers voor terug. Ze zetten hun kennis en vaardigheden uit hun eigen land in bij u op de werkvloer!

Subsidieregeling voor vaktaal en cultuur
Statushouders spreken de taal niet en zijn niet bekend me de cultuur van ons land. Het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk hun draai vinden, ook op de werkvloer. Daarom stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per september 2024 subsidie beschikbaar. U kunt deze als werkgever aanvragen om statushouders te ondersteunen met vaktaal en het bijbrengen van de cultuur in uw organisatie.

Subsidie aanvragen
Per kalenderjaar kunt u voor maximaal vier statushouders subsidie aanvragen. Voor de eerste statushouder ontvangt u na goedkeuring € 8.000 subsidie, voor de tweede € 6.000 en voor de derde en vierde € 5.000. U kunt per statushouder één keer subsidie aanvragen. Meer weten? Ga voor meer informatie naar de website van onze partner WSP Rijnmond: https://wsprijnmond.nl/subsidieregeling-voor-statushouders/

Voorlichtingsbijeenkomsten
Om alle vragen en onduidelijkheden weg te nemen, organiseert SZW op 1 augustus een voorlichtingswebinar voor werkgevers.  U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op uitvoeringbeleidszw.nl. De bijeenkomsten zijn gratis.