Skip to main content

Vasgen Cekem start als algemeen manager bij Werkcentrum Rijnmond

Vandaag, op 1 mei, start ik in mijn functie van algemeen manager bij Werkcentrum Rijnmond. Starten op De dag van de Arbeid, een mooiere dag had ik niet kunnen wensen.

De afgelopen jaren heb ik diverse leidinggevende rollen vervuld in de publieke sector en het bedrijfsleven, waarvan de afgelopen 4 jaar als commercieel manager bij WerkgeversServicepunt. In deze rol heb ik mij ingezet om iedereen die kan en wil werken aan een baan te helpen, en om werkgevers te helpen met hun personeelsvraagstukken. Deze gezamenlijke ambitie vraagt om regionale samenwerking. Ik heb mij dan ook actief beziggehouden met het ontwikkelen van die samenwerking.

De waarde en noodzaak van samenwerken
Ik ben ervan overtuigd dat we het verschil kunnen maken als we gezamenlijk focussen op de behoeften van werkenden, werkzoekenden en werkgevers. En op basis van die behoeften gezamenlijk passende dienstverlening bieden. Hierin kunnen wij stappen zetten. Zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt en transities, die ons uitdagen én kansen bieden, zoals de digitalisering, energietransitie en de overgang naar een meer circulaire economie. Samen maken wij Rijnmond sterker. Díe overtuiging neem ik mee naar Werkcentrum Rijnmond.

Voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers
Ik sta in de startblokken om samen met de partners in Werkcentrum Rijnmond werkloosheid te voorkomen en/of te bekorten, inclusiviteit te bevorderen en onbenut talent meer kansen te bieden door gezamenlijke dienstverlening. Maar ook om perspectiefvol en duurzaam werk te bevorderen door werkgevers te ondersteunen, en ons samen in te zetten om een leven lang ontwikkelen te intensiveren.

Werkcentrum Rijnmond
Werkcentrum Rijnmond is dé plek in Rijnmond waar werkzoekenden, werkenden en werkgevers advies en dienstverlening krijgen bij vragen over werk, werk vinden en houden, loopbaanontwikkeling en om-, her- en bijscholing. Of je nu werkt, werk zoekt, of een werkgever bent, bij ons kun je terecht voor dienstverlening, advies en inspiratie. We werken als partners samen onder één dak met UWV, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, publieke onderwijsinstellingen, SBB en private (opleidings)partijen.

Ik kijk uit naar onze samenwerking, want samen maken wij het verschil en dat is nodig!

Heb je vragen naar aanleiding van mijn visie en/of zie jij kansen om onze ambities samen waar te maken? Ik ga graag met je in gesprek.

Met hartelijke groet,

Vasgen Cekem