Skip to main content

Bestuurlijke conferentie regionaal programma VSV/JWG 

De kans op werk is ongelijk verdeeld en hangt samen met onderwijssoort en zorgachtergrond. Het doel van het wetsvoorstel ‘van school naar duurzaam werk’ is, om voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, zodat zij uiteindelijk economisch zelfstandig kunnen zijn. De conferentie was niet alleen het startschot van het nieuwe regionaal programma voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkgelegenheid (JWG), maar ook van de geïntensiveerde samenwerking tussen Werkcentrum Rijnmond, de arbeidsmarktregio, Doorstroompuntregio en het onderwijs om tot een gezamenlijke aanpak voor de Rijnmondse jongeren te komen en kansengelijkheid te stimuleren. Het regionaal programma start per augustus 2025.

In Doorstroompuntregio’s werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. We kijken terug op een informatieve ochtend met een brede vertegenwoordiging van wethouders onderwijs en werk & inkomen uit Rijnmond en bestuurders vanuit het onderwijs.