Skip to main content

Drie belangrijke stappen

De komende periode richten we ons met alle partners op:

  1. Verkennen van de dienstverlening aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers
    In deze verkenning staat een aantal vragen centraal: – Wat is de behoefte van de doelgroep en wat is de propositie die hierbij hoort? – Wat wordt vanuit de gidsfunctie dan de dienstverlening van Werkcentrum Rijnmond voor deze doelgroepen en hoe werken we met partners samen? – Welke dienstverlening doe jij als partner zelf en hoe organiseren we dan de samenwerking voor optimale klantbeleving?
  2. Opstellen van een meerjarenagenda
    Samen richten wij onze blik op de arbeidsmarkt. In deze verkenning staat een aantal relevante vragen centraal: – Welke doelen en ambities hebben wij de komende twee jaar en wat gaan we hierop met welke dienstverlening uitvoeren (uitvoeringsagenda)? – Welke ontwikkeling zien we de komende vijf jaar op de arbeidsmarkt en hoe zien wij onze rol daarin?
  3. Organiseren van de governance
    Het concretiseren van onze rol in de dienstverlening en onze gezamenlijke blik op de arbeidsmarkt vraagt ook om met elkaar het gesprek te voeren over elkaars rollen, verantwoordelijkheden en de wijze waarop wij elkaar in overlegstructuren spreken. Bovendien schrijft de herziene wet SUWI ook een samenwerking van partners voor. Om ónze samenwerking een passende governance te geven in lijn met deze wet, gaan wij met elkaar in gesprek.